Daftar Kata Bahasa Jawa, Basa Ngoko, Krama, Krama Inggil

Melanjutkan Tulisan Tentang Pembelajaran Online/Di Rumah atau Membantu Belajar Anak Lanang dan Wedok, kemarin sudah menuliskan tentang Kumpulan Swadesh Bahasa (Indonesia dan Jawa) kali ini saya menemukan lagi beberapa kata dari Basa Jawa dimana ada tiga tingkatan, Basa Ngoko, Basa Krama, Basa Krama Inggil.

Kata-kata ini saya kumpulkan dari Internet juga dan saya tuliskan disini biar tidak lupa lagi. Mungkin kalau ada Kata yang belum pas monggo di koreksi dan Tetap Semangat.

Baca Juga  Kumpulan Swadesh Bahasa Jawa & Bahasa Indonesia
NGOKOKRAMAKRAMA INGGIL
AdhiAdhiRayi
AdusAdusSiram
AkonAkenNdhawuhi, ngersakake
AkuKulaAdalem, kawula, dalem
AmitAmitKula nuwun, nuwun sewu
AnakAnakPutra
AnggoAnggeAgem
Angkat, mangkatBidhalTindak, jengkar
Apek, amekMendhetMundhut
AranNamiAsma
ArepAjeng, badheKersa
AtiManahPenggalih
AwakBadanSalira
BaliWangsulKondur
BapakBapakRama
BatirRencangAbdi
BojoBojoGarwa
CangkemCangkemTuthuk
CewokWawikCawik
CekelCepengAsta
DandanDandosBusana
DelengTingalPriksa
DoyanPurunKersa
DuweGadhahKagungan
DhewekePiyambakipunPanjenenganipun
EmbahEmbahEyang
EmbuhKirang terangNyuwun duka, duka dalem
EndasSirahMustaka
EnomEnemTimur
Gawa, nggawaMbektaNgasta
GelemPurunKersa
GeniLatu
GugahGigahWungu
Guyu, ngguyuGujeng, gumujeng
Inep, nginepNyipengNyare
IcipNgicipiNgedhapi
IsinIsinLingsem
IyaInggihNuwun inggih, sendika
Jaluk, njalukNedhi, nedhaNyuwun, mundhut
JarikSinjangNyamping
JupukPendhetPundhut
KakangKakangRaka
KanggoKanggeKagem
KandhaCeriyos, sanjangNgandika, matur
KlambiRasukanAgeman
KongkonKengkenUtus, dhawuh
KoweSampeyanPanjenengan
KrunguMirengMidhanget
LairLairMiyos
LalisupenKalimengan
LanangAjlerKakung
LaraSakitGerah
LungaKesahTindak
Lungguh, linggihLenggahPinarak, sewaka
ManganNedhaDhahar
MariMantunSenggang, dhangan
MataMripatTingal, soca
MatiPejahSeda, surud
MelekMelekWungu
MeluTumutNdherek
MenehiNyukaniMaringi, nyaosi
MetuMedalMiyos
MikirManahNggalih
MlakuMlampahTindak
MudhunMandhapTedhak
MulihMantukKondur
NangisNangis, mularMuwun
NesuNesuDuka
NunggangNumpakNitih
NgadegNgadegJumeneng
NgombeNgombe, nginumNgunjuk
Nyambut gaweNyambut damelNgasta damel
NyilihNyambutNgampil
OlehAngsalKepareng
OmahGriyaDalem
Omah-omahEmah-emahKrama
PutuPutuWayah
RambutRambutRikma
SebaSowan
SikilSukuSampeyan
SlametWilujengSugeng
Srengen, nyrengeniNyrengeniNdukani
TakonTaken, tangkledNdangu, nyuwun pirsa
TanganTanganAsta
TangiTangiWungu
TekaDahteng, dugiRawuh
TukuTumbasMundhut
TuruTilemSare
Undang, ngundangNgundangNgaturi, nimbali
UmurUmurYuswa
UntuUntuWaja
UripGesangSugeng
WadonEstriPutri
WarasSarasSenggang
WetengWetengPadharan
Weneh, diwenehiDisukaniDiparingi, dicaosi
WewehNyenyukaniPeparing
WeruhSumerepPeriksa, uninga
WudelWudeltuntunan
Tabel Basa Ngoko, Basa Krama dan Basa Krama Inggil

Kumpulan Kata ini saya ambil dari Blogspot, dan terima kasih, ini sangat membantu tugas-tugas dari #YashfaJauhar dan #ShaffiyaJauha

Baca Juga  Perbedaan Peristiwa Siang & Malam; Tema 8: Peristiwa Alam

Sumber Vektor disini People vector created by stories – www.freepik.com

1 Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.